Property Flow ในงาน Biz Space Startup solution for SME!

Property Flow ในงาน Biz Space Startup solution for SME!

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา Property Flow ได้มีโอกาสไปร่วมออกบูธที่งาน “Biz Space Startup solution for SME” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วม Pitching หรือนำเสนอธุรกิจบนเวที เพื่อเป็นความรู้ และสร้างแนวคิดธุรกิจให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ SME...
งาน Thailand Real Estate Professionals ครั้งที่ 5 Powered by Property Flow

งาน Thailand Real Estate Professionals ครั้งที่ 5 Powered by Property Flow

Thailand Real Estate Professionals ครั้งที่5 ขายอาคารพานิชย์อย่างไรให้นักลงทุนซื้อ?      ผ่านไปได้ด้วยดีสำหรับงาน Thailand Real Estate Professionals ครั้งที่5 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา กับหัวข้อ...