ด้วยเงินลงทุนจาก REAPRA จำนวน US$300,000
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์มของไฟด์ยัวร์สเปซให้ดียิ่งขึ้น

ด้วยเงินลงทุนจากจำนวนสามแสนเหรียญสหรัฐ ซึ่งคิดเป็นเงินไทยมูลค่ากว่าสิบล้านบาท จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์ม พร็อพเพอร์ตี้ โฟลว์ (ไฟด์ยัวร์สเปซ) ให้ดียิ่งขึ้น และยังช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับนายหน้าอสังหาฯ ได้มากยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา ภายหลังจากได้รับเงินทุนจากบริษัท REAPRA  จำนวนสามแสนเหรียญสหรัฐฯ พร็อพเพอร์ตี้ โฟลว์ (ไฟด์ยัวร์สเปซ) ได้ประกาศเจตนารมย์ในการขยายฐานธุรกิจไปสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเริ่มจากประเทศไทยเป็นประเทศแรก

หลังจากใช้เวลาฟอร์มทีมฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายดูแลลูกค้า และเชิญผู้เชียวชาญในวงการอสังหาฯ มาร่วมทีมแล้ว พร็อพเพอร์ตี้ โฟลว์ (ไฟด์ยัวร์สเปซ) ก็พร้อมเดินหน้าขยายฐานบริษัทต่อไป

เมื่อแรกเริ่มก่อตั้งบริษัทในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 โดยเป็นธุรกิจที่ให้บริการในรูปแบบของเว็บไซต์กลางในการลงประกาศขาย และเช่าอสังหาฯ ต่อมาบริษัทพบปัญหาการจัดเก็บข้อมูลของนายหน้า จึงทำให้บริษัทตัดสินใจหยุดให้บริการ และมุ่งเน้นการให้บริการด้านแพลตฟอร์ม สำหรับบริหารจัดการข้อมูลให้กับนายหน้าแทน บริษัทจึงได้พัฒนาแพลตฟอร์ม พร็อพเพอร์ตี้ โฟลว์ (ไฟด์ยัวร์สเปซ) ขึ้นในปี 2559

ณ ปัจจุบัน บริษัทมุ่งเน้นในการขยายฐานธุรกิจทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่ง พร็อพเพอร์ตี้ โฟลว์ (ไฟด์ยัวร์สเปซ) ได้ผนึกกำลังกับพันธมิตรในภูมิภาค เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการขยายแพลตฟอร์มทั่วภูมิภาค

โดย นาย Jostein Aksnes ผู้บริหารของพร็อพเพอร์ตี้ โฟลว์ (ไฟด์ยัวร์สเปซ)  กล่าวว่า “ภารกิจหลักของไฟด์ยัวร์สเปซ คือ การพัฒนาระบบการทำงานของนายหน้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะช่วยลดขั้นตอนการทำงาน และเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย ในการบริหารจัดการข้อมูล”

ผู้บริหารพร็อพเพอร์ตี้ โฟลว์ (ไฟด์ยัวร์สเปซ) กล่าวเพิ่มอีกว่า “ปัจจุบัน วงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศยังติดอยู่กับการบริหารรายการทรัพย์รุปแบบเดิมๆ จัดเก็บข้อมูลในเอ็กเซลไฟล์ เก็บรูปภาพไว้ในโฟลเดอร์บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งทำให้เสียเวลาในการจัดการข้อมูล และเสียโอกาสในการขายในที่สุด”

ผู้บริหารบริษัท REAPRA  นาย Shuhel Morofuji กล่าวว่า “วงการอสังหาริมทรัพย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา การให้บริการด้านแพลตฟอร์มออนไลน์ของไพร็อพเพอร์ตี้ โฟลว์ (ไฟด์ยัวร์สเปซ) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพในการขายมากยิ่งขึ้น”

นอกเหนือจากการขยายธุรกิจแล้ว เงินทุนจะถูกนำมาใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ และปรับปรุงคุณภาพของระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น


เกี่ยวกับพร็อพเพอร์ตี้ โฟลว์ (ไฟด์ยัวร์สเปซ)

พร็อพเพอร์ตี้ โฟลว์ (ไฟด์ยัวร์สเปซ) คือ เทคโนโลยีแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่ตอบโจทย์ทุกขั้นตอนการทำงาน ครอบคลุมตั้งแต่ต้นจนจบ ผ่านสมาร์ทโฟน และเว็บไซต์ สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาฯ ตัวแทนนายหน้า โบรคเกอร์ ตลอดจนนักพัฒนาอสังหาฯ และนอกจากนี้ ไฟด์ยัวร์สเปซ ยังให้บริการกับบริษัทสื่อแนวใหม่ ในการนำเสนอเนื้อหาด้านข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  เพื่อเป็นช่องทางในการทำรายได้เพิ่มเติม

เกี่ยวกับ REAPRA

ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 2014 ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยผู้ประกอบการ Shuhel Morofuji บริษัท REAPRA เป็นผู้สร้างธุรกิจที่ทำงานร่วมกับกลุ่มธุรกิจ Startup ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท REAPRA มีบริษัทในเครืออีก 14 บริษัท ลงทุนใน 50 กลุ่มธุรกิจ ครอบคลุมทั้งด้านการเกษตร สุขภาพ การศึกษา สื่อดิจิทัล การท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจด้านการบิน โดยแต่ละบริษัทจะบริหาร และจัดการบริษัทด้วยตัวเอง โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าตลาดถึง 2 พันล้านเหรียญสหรัฐภายใน 10 ปี บริษัท REAPRA ดำเนินธุรกิจหลายประเทศในเอเชีย อาทิ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และบังคลาเทศ