การที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวตามเมกะเทรนด์ของโลกที่เกิดจากคนทั่วโลกมีอายุยืนมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีโครงการอสังหาฯ รูปแบบใหม่ๆ มากมายออกมาเพื่อตอบรับความต้องการผู้สูงอายุได้ดียิ่งขึ้น ถือว่านี่คืออีกหนึ่งโอกาสสำหรับธุรกิจอสังหาฯ ที่น่าจับตามองเพราะมีโอกาสเติบโตสูงมากในอนาคต และไม่ว่าคุณจะเป็นนายหน้าหรือนักลงทุนก็ควรทำความเข้าใจที่มาที่ไปเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกลยุทธ์ด้านอสังหาฯ ต่อไป

ทำความเข้าใจกับประเภทของผู้สูงอายุ

องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมสมัชชาโลกในเรื่องผู้สูงอายุขึ้นครั้งแรกที่กรุงเวียนนา ในปี พ.ศ.2525 และได้เกิดแผนปฏิบัติการนานาชาติเกี่ยวกับผู้สูงอายุ (International Plan of Action on Ageing) เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีคุณค่า โดยมีการกำหนดว่า “ผู้สูงอายุ” คือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

 • ผู้สูงอายุตอนต้น คือ บุคคลที่มีอายุ 60-69 ปี 
 • ผู้สูงอายุตอนปลาย คือ บุคคลที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป

ทั้งนี้ หากเรามองลงไปให้ลึกลงไปถึงระดับของสุขภาพของผู้สูงอายุเหล่านี้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มหลักๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับช่วงอายุ ได้แก่

 • ผู้ที่ยังแข็งแรงช่วยเหลือตัวเองได้ กลุ่มคนเหล่านี้สามารถอยู่ได้ตามลำพัง ทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ ได้โดยไม่ต้องพึ่งพิงผู้อื่น 
 • ผู้ที่ต้องการการดูแลขั้นพื้นฐานมารองรับ กลุ่มนี้อาจต้องการการดูแลด้วยคนหรืออุปกรณ์บางอย่างเพื่อให้ทำกิจวัตรต่างๆ ได้ราบรื่น
 • ผู้ที่ต้องการบริการเพื่อดูแลระยะยาว กลุ่มนี้จำเป็นต้องมีคนดูแลอย่างใกล้ชิด และพึ่งพาอุปกรณ์ทางการแพทย์บางอย่างเพื่อให้ใช้ชีวิตประจำวันได้ เนื่องจากสุขภาพไม่ดีแล้ว และอาจเจ็บป่วยเป็นโรคเรื้อรัง

ด้วยภาวะที่สังคมผู้สูงอายุจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษนี้เองที่เปิดโอกาสให้ธุรกิจอสังหาฯ สามารถเข้ามาเจาะตลาดผู้สูงอายุได้ในปัจจุบัน ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจ wellness ในไทยที่มีศักยภาพ

รูปแบบอสังหาฯ สำหรับสังคมสูงวัย มีอะไรบ้าง แตกต่างกันอย่างไร

บ้านหรือคอนโดสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุมักต้องการที่จะอยู่บ้านเดิมของตัวเอง ไม่ว่าจะอยู่ลำพัง หรืออยู่ท่ามกลางลูกหลานก็ตาม แต่ด้วยสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ครอบครัวมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ ที่ดินก็แพงขึ้นเรื่อยๆ อ้างอิงจากราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์ ที่สูงขึ้นทุกปี จนเป็นเหตุทำให้ชีวิตหลังเกษียณของใครหลายคนจำเป็นต้องย้ายไปอยู่บ้านใหม่ที่หลังเล็กลง หรือคอนโด กันมากขึ้น 

โครงการบ้านและคอนโดผู้สูงอายุจะมีโครงสร้างของอาคารที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุมากกว่าโครงการทั่วไป พร้อมบริการที่รองรับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุได้ดี แต่มักจะไม่มีเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลแบบใกล้ชิด จึงเหมาะกับผู้สูงอายุที่ยังมีสุขภาพแข็งแรง สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และต้องการความเป็นส่วนตัว 

สถานดูแลผู้สูงอายุ

นอกจากบ้านหรือคอนโดของตัวเองแล้ว ยังมีตัวเลือกอื่นที่ผู้สูงอายุสามารถเลือกอยู่อาศัยได้ โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ ได้แก่

 • บ้านพักคนชรา แม้ว่าในอดีตการที่ลูกๆ ส่งพ่อแม่ไปอยู่อาศัยที่บ้านพักคนชราจะดูเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยได้รับการยอมรับในสังคมนัก แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปก็กลายเป็นเรื่องที่พบเห็นได้มากขึ้นจนคนเริ่มคุ้นเคย แม้แต่ผู้สูงอายุหลายคนก็เต็มใจที่จะไปอยู่บ้านพักคนชราด้วยตัวเอง เพื่อที่จะไม่ต้องรบกวนลูกหลาน ทั้งยังมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเอาใจใส่ทั้งด้านการทำความสะอาดที่พักและดูแลสุขภาพอีกด้วย
 • เนิร์สซิงโฮม อีกรูปแบบของที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุที่ตอบโจทย์ผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยและต้องการพักฟื้นร่างกายในระยะเวลาสั้นๆ เมื่อสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ค่อยกลับไปอยู่ที่บ้านต่อได้ตามปกติ หรือจะไปอยู่เป็นครั้งคราวตอนที่ลูกหลานไม่ว่างดูแลก็ทำได้เช่นกัน โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ทีมแพทย์และพยาบาลคอยดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้ในการช่วยเหลือ

ชุมชนเกษียณอายุที่มีการดูแลแบบครบวงจร (retirement community)

รูปแบบใหม่ของอสังหาฯ สำหรับสังคมผู้สูงอายุ ลักษณะของชุมชนเกษียณอายุจะเหมือนรวมเอาโครงการคอนโดผู้สูงอายุกับบริการทางแพทย์แบบครบวงจรเข้าไว้ด้วยกัน พื้นที่ของอาคารออกแบบรองรับผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ในทุกจุดตั้งแต่ห้องพักไปจนถึงพื้นที่ส่วนกลาง พร้อมมีการจัดกิจกรรมในลักษณะชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้สูงอายุในโครงการสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

Young asian agent made agreement with clients

ตัวอย่างการปรับปรุงพื้นที่สำหรับผู้สูงอายุ

การออกแบบพื้นที่ของโครงการจะเน้นหลักการ universal design เพื่อรองรับการใช้งานของผู้สูงอายุได้ดี เช่น

 • ออกแบบห้องพักให้มีความกว้างขวางกว่าห้องทั่วไป เพื่อรองรับการใช้งานวีลแชร์และทำให้รู้สึกปลอดโปร่ง
 • ติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือในห้องน้ำ 
 • ติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหว (motion sensor) ไว้ภายในห้องน้ำและห้องนอน เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยและส่งสัญญาณฉุกเฉิน
 • ติดตั้งไฟอัตโนมัติพร้อมเซ็นเซอร์ บริเวณเตียงและทางเดิน 
 • เลือกใช้โต๊ะอาหาร ตู้เสื้อผ้า และ เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่อยู่ในระดับมือเอื้อมถึง หรือปรับระดับความสูงได้
 • ติดตั้งราวจับทรงตัวเฉพาะในจุดที่ใช้งานประจำ เช่น โถงทางเดินหรือทางลาด
 • ทำทางลาดสำหรับวีลแชร์รอบอาคาร
 • เปลี่ยนวัสดุปูพื้นเป็นแบบเรียบแต่ไม่ลื่น มีความนุ่มแต่ไม่ยวบ

โอกาสและความน่าสนใจของตลาดอสังหาฯ สำหรับผู้สูงอายุ

ตลาดมีขนาดเล็ก 

ตลาดของที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุยังมีขนาดเล็กในปัจจุบัน อยู่ที่ประมาณ 1% ของตลาดทั้งหมดเท่านั้น จึงยังมีคู่แข่งน้อย แต่มีโอกาสเติบโตสูงมากในอนาคต ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีในการเริ่มลงทุนตั้งแต่ตลาดยังไม่เฟ้อ ซึ่งในตอนนี้เริ่มมีแบรนด์อสังหาฯ ดังๆ เข้ามาตีตลาดธุรกิจ wellness ในไทยแล้ว เช่น 

 • ออริจิน เปิดตัวโครงการคอนโดผู้สูงอายุ “ออริจิ้น เวลเนส เรสซิเดนซ์” ในย่านรามอินทรา ออกมาเพื่อตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุโดยเฉพาะ มีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งขายในรูปแบบเช่าสิทธิ์ถือครองระยะยาว 30 ปี 
 • ศุภาลัย เปิดตัวโครงการ “ศุภวัฒนาลัย” หรือ Supalai Wellness Valley เป็นบ้านผู้สูงอายุ ที่ได้อยู่อาศัยท่ามกลางธรรมชาติใน จ.สระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ลูกค้ามีกำลังซื้อ 

ผู้สูงอายุหลายคนมีกำลังซื้อสูง โดยเฉพาะกลุ่มคนโสดที่ไม่มีภาระและชาวต่างชาติที่นิยมย้ายมาอาศัยอยู่ในเมืองไทย บางครั้งอาจเป็นกำลังซื้อมาจากลูกหลานช่วยกันออกค่าใช้จ่ายหลายคน และกลุ่มคนเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ โครงการจึงมีโอกาสทำกำไรได้มาก

ความท้าทายในการทำโครงการอสังหาฯ สำหรับผู้สูงอายุ

 • ต้องอาศัยความเข้าใจความต้องการของผู้สูงอายุอย่างแท้จริง และมีการออกแบบโครงสร้าง รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกเฉพาะให้พร้อมทั่วทั้งโครงการ
 • ทำเลต้องมีความเหมาะสมต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุทุกกลุ่ม อยู่ใกล้โรงพยาบาล และมีพื้นที่กว้างขวาง ปลอดโปร่ง พร้อมพื้นที่สีเขียวในโครงการ เหมาะแก่การพักผ่อน
 • การบริหารจัดการต้องดี โดยเฉพาะทีมเจ้าหน้าที่และพยาบาลวิชาชีพที่ดูแล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้อยู่อาศัยหรือใช้บริการ
 • โครงการส่วนใหญ่ราคาสูง คนทั่วไปยังเข้าถึงได้ยาก เมื่อมีคู่แข่งเยอะขึ้นจะยิ่งทำให้เกิดการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงขึ้น
 • ค่านิยมของคนไทยส่วนใหญ่ที่ยังไม่ค่อยยอมรับการปล่อยให้พ่อแม่ไปอยู่สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุเองก็อยากอยู่กับลูกหลาน

จัดการอสังหาฯ ทุกรูปแบบได้ด้วย Property Flow

หายห่วงเรื่องของการตลาดอสังหาฯ เพื่อดึงดูดลูกค้า เพราะ Property Flow มีเครื่องมือมากมายที่ช่วยให้นายหน้าทำการตลาดได้ง่ายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้จริง หากสนใจ สามารถติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือทดลองใช้ได้ฟรี

ทำให้ธุรกิจอสังหาฯ ของคุณมีคนพบเห็นทางออนไลน์มากขึ้น

เข้ามาพูดคุยเพื่อดูว่าเราจะช่วยคุณได้อย่างไร