Property Flow at Thailand Agent Summit 2018

จบไปได้ด้วยดี กับงาน Property Flow at Thailand Agent Summit 2018 ที่ผ่านมา ซึ่ง Property Flow ก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็รส่วนหนึ่งของงานในการออกบูธและขึ้นพูดบนเวที ในหัวข้อ How to improve your workflow and connect to the world โดยคุณพจมาศ ศรีสวัสดิ์ (กุ๊ก) Sale manager จาก Property Flow

งาน Thailand Agent Summit 2018 คืองานสัมมนาอสังหาฯ เพื่อให้นายหน้าได้เข้าใจในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับตลาดของอสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงด้วยการใช้เทคโนโลยีและเทคนิคสำหรับการจัดการงานขายที่ดีขึ้น

 

หัวข้อแรกของการสัมมนา จะพูดถึงเทรนการตลาดอสังหาฯ ของประเทศไทยในปี 2561 และปีถัดไป ซึ่งครอบคลุมเรื่องของการอัพเดทเทรนของตลาดอสังหา ของประเทศไทยในปีนี้ และปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลต่อตลาดและนายหน้าอสังหา ไม่ว่าจะเป็น การเลือกตั้ง โครงการ One Belt One Road และ Disruptive technology ต่างๆ ซึ่งผู้ที่แชร์ประสบการณ์หัวข้อนี้คือ คุณขยล ตันติชาติวัฒน์ Managing Director Bangkok Citismart Co.,Ltd.

ในหัวข้อต่อมาคือ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดของคุณให้แตกต่างจากคู่แข่ง โดยคุณณัฐจิตา พุ่มเงิน Managing diractor Winner Estate Co.,Ltd. ซึ่งได้ให้เทคนิคและข้อคิดต่างๆ ที่ทำให้นายหน้าอสังหา สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับเปลี่ยนแผนและกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อสร้างความแตกต่างและดึงดูดลูกค้า

 

หัวข้อ How to improve your workflow and connect to the world

ครอบคลุมเรื่องความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการงานอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นความสำคัญของการจัดเก็บรายการอสังหาฯ ไว้ในที่เดียว หรือระบบที่ช่วยค้นหารายการอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ เพราะจะช่วยให้สามารถทำงานได้ง่ายมากขึ้นและประหยัดเวลา นอกจากนี้คุณกุ๊กยังได้พูดถึงความสำคัญของการใส่ลายน้ำ หรือ Water mark อีกด้วย

และอีกหนึ่งหัวข้อย่อยที่ได้รับความสนใจมากจากผู้เข้าร่วมสัมมนา คือ วิธีที่ทำให้นายหน้าอสังหาฯ น่าเชื่อถือที่สุดบนโลกออนไลน์ เพราะสำหรับนายหน้าอสังหาฯ สิ่งที่ควรขายเก่งมากที้่สุดคือความน่าเชื่อถือและตัวของเขาเอง

 

บรรยากาศของการจัดบูธในงาน Thailand Agent Summit 2018

เป็นไปอย่างคึกคักและProperty Flow ได้การตอบรับค่อนข้างดีจากผู้เข้าร่วมงาน ได้หันมาให้ความสนใจในการนำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพไปปรับใช้ในการทำงานอสังหาฯ มากขึ้น