“พร็อพเพอร์ตี้ โฟลว์: คือแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้นายหน้าอสังหาริมทรัพย์สามารถบริหารจัดการรายการทรัพย์ ผ่านคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน”

‘ลูกค้า’ คือองค์ประกอบสำคัญของธุรกิจที่เราต้องให้ความสำคัญ พร็อพเพอร์ตี้ โฟลว์ มีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนาบริการที่จะช่วยตอบโจทย์การทำงานของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ให้ได้มากที่สุด โดยช่วยให้ลดเวลาในการทำงานบางอย่างลง เพื่อให้นายหน้าได้มีเวลาอยู่กับลูกค้ามากขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ และยังเป็นโอกาสในการเพิ่มค่าตอบแทนให้นายหน้าอีกด้วย

พร็อพเพอร์ตี้ โฟลว์เชื่อว่าการจัดการอบรมวิธีการใช้งานที่จำเป็นให้กับลูกค้า และการทำให้ลูกค้าได้เห็นว่าบริการของเราถูกออกแบบ และพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยทำให้เกิดประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่ลูกค้ามีต่อบริการของเราของเรา

ที่มา: nextempire